JINKS PRANAV ' 18

EXECUTIVE

Abhineet Kumar
Anup Kumar
Ranesh Kumar Saha
Shyamal Kumar Hembram
Anoushka Sinha
Saddam Hussain
Sneha Kumari

CULTURAL

HEAD:  Shreshth Anand
CO-HEAD: Rajen Baraik

TECHNICAL

HEAD: Mr. V. Sai Nikesh  
CO-HEAD: K. Saikrishna 

SPONSORSHIP

HEAD: Ashhar Parwez
HEAD: Deepak Rajak
CO-HEAD: Mr. Kishlay Kishore

PUBLIC RELATIONS

HEAD: Praveen Kumar Mehta
HEAD: Soumya Sinha

PROMOTION

HEAD: Shanu Sinha
HEAD: Nishat Anjum

WEB & GRAPHICS

HEAD: Kumar Sourav

BRAND AMBASSADOR

HEAD: Prakash Kumar

INFORMATION & REGISTRATION

HEAD: Ankit Kumar
HEAD: Shahbaj Ansari
CO-HEAD: Kaushalendra Kumar
CO-HEAD: Kaushalendra Kumar

INFRASTRUCTURE

HEAD: Mr. Dinkar Anand
HEAD: Mr. Diwakar Kumar

EVENT MANAGEMENT

HEAD: Santan Jha
HEAD: Satya Prakash Arya

HOSPITALITY

HEAD: Anand Prasad
HEAD: Shilpa Raj
CO-HEAD: Prasenjit Sarangi
CO-HEAD: N. Rajyalakshami

CREATIVE ARTS

HEAD: Kamal Nayan Keshav
CO-HEAD: Ashish Burman

INFORMALZ

HEAD:  Nikhil Kumar
CO-HEAD:  Kumar Shivam

MEDIA & CONTENT WRITTING

HEAD:  Lakshya Chauhan
CO-HEAD:  Shivam Dubey

SECURITY

HEAD:  Prashant Kumar
HEAD:  Kanhaiya Kumar
HEAD:  Priya Sinha

TRANSPORTATION

HEAD:  Saurabh Kumar
CO-HEAD:  Ajeet Kumar